Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 


WAKACJE!


Życzymy dobrego letniego wypoczynku.

OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY


1.Uprzejmie informuję, że zajęcia dla dzieci przedszkolnych w ramach realizacji programu adaptacyjnego będą odbywać się w dniach 29 i 30 sierpnia 2017r. (wtorek, środa)  w godzinach od 11.00 do 13.00. Zapraszamy dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolną od 01.09.2017r.  wraz z rodzicami.


2.Uprzejmie informuję, że zebranie rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych z dyrektorem szkoły i wychowawcami grup odbędzie się we wtorek, tj. 29.08.2017r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.


3.Zapraszam rodziców uczniów klasy I na spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy, które odbędzie się w środę, tj.  30.08.2017r. o godz. 17.00.

 

Dyrektor Bożena Turek

 

Dnia 23 czerwca 2017r. uczestniczyliśmy w uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym w Nieradzie. Dyrektor szkoły Pani Bożena Turek powitała serdecznie przybyłych na akademię gości: Pana Andrzeja Lech - zastępcę Wójta Gminy Poczesna, ks. Marka Włoch,  radnych - Pana Wojciecha Opiłkę i Pana Grzegorza Sikorę,  przewodniczącą Rady Rodziców Panią Patrycję Mościńską oraz nauczycieli, pracowników szkoły, wszystkich rodziców i opiekunów oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-VI. Wysłuchaliśmy Listów wystosowanych na zakończenie roku szkolnego przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pani dyrektor podsumowała pracę dydaktyczno-wychowawczą w mijającym roku szkolnym, omówiła realizowane zadania oświatowe. Zaprezentowane zostały sukcesy dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I - VI w konkursach na szczeblu gminnym, międzygminnym, międzyszkolnym, powiatowym i międzypowiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Dyplomy ukończenia przedszkola wręczone zostały dzieciom z najstarszej grupy przedszkolnej. Świadectwa i dyplomy ukończenia klasy III otrzymali uczniowie klasy III a i III b kończący I etap edukacji. Uczniom klas IV - VI, którzy uzyskali średni wynik ocen 4,75 i powyżej oraz wzorowe zachowanie wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie nagrodzeni zostali także za: bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, najwyższą frekwencję i czytelnictwo.  Pan Wójt i Pani dyrektor uroczyście wręczyli nagrodę uczniom, którzy zdobyli wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur". Pani Zdzisława Ścigała nagrodziła uczniów, którzy byli aktywnymi czytelnikami Filli  Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieradzie. Pan Andrzej Lech pogratulował dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom oraz uczniom osiągniętych sukcesów oraz życzył miłego i bezpiecznego wypoczynku. Dyrektor szkoły Pani Bożena Turek podziękowała wszystkim, którzy pomagali w realizacji zadań oświatowych. Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu grupy 6-latków, uczniów klasy III a i III b oraz uczennic klasy IV. Występy dzieci przygotowane zostały pod kierunkiem Pań: Martyny Knysak, Anny Macherzyńskiej, Agnieszki Majcherczyk i Moniki Mercik. Dyrektor szkoły kończąc akademię życzyła wszystkim wspaniałych wakacji bogatych w niezapomniane wrażenia, przypominając  jednocześnie o zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie letniego wypoczynku. 

Uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017
czytaj więcej

20 czerwca uczniowie naszej szkoły po raz ostatni spotkali się z policjantami z Komisariatu Policji w Poczesnej. Tym razem tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji. Zostały przypomniane zasady bezpiecznej zabawy w górach, nad wodą i w lesie. Policjanci sprawdzili uczniów ze znajomości numerów alarmowych. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania gości, dotyczące bezpiecznych zachowań w różnych wakacyjnych sytuacjach. 

BEZPIECZNE WAKACJE
czytaj więcej

W ramach projektu przyrodniczego realizowanego w roku szkolnym 2016/17 odbył się PRZYRODNICZY KONKURS CZYTELNICZY. Konkurs trwał od listopada do czerwca, odbyło się sześć etapów, podczas których uczniowie po przeczytaniu wskazanego artykułu z czasopisma przyrodniczego udzielali odpowiedzi na pytania. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do czytania różnorodnych czasopism przyrodniczych. W konkursie wzięło udział 18 uczniów: z klasy IV – 3 osoby, z klasy V – 6, z klasy VI – 9. W dniu 20 czerwca najwytrwalsi czytelnicy zostali nagrodzeni – oczywiście książkami do poczytania.  Ostateczne wyniki zawiera tabela, nie wszyscy uczestniczyli we wszystkich etapach, dlatego obok liczby punktów jest informacja o tym w ilu edycjach brała udział dana osoba. Dziękuję wszystkim za udział w konkursie, a Laurze Brzeskiej i Kasi Banasiak gratuluję bardzo wysokiego wyniku.

 

Nagradzamy czytelników czasopism przyrodniczych
czytaj więcej

W czerwcu w naszej szkole przeprowadziliśmy zajęcia związane z DNIEM ZIEMI. W tym roku hasłem przewodnim była RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA. W szkole skupiliśmy się na poznaniu tego co blisko nas, bo jak mówi przysłowie – „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Uczniowie klas młodszych i dzieci przedszkolne na zajęciach terenowych określili  których drzew jest najwięcej w okolicy szkoły (uczniowie klas III),  poznali gatunki roślin i zwierząt najliczniej występujące wokół szkoły (uczniowie klasy I i II), znalazły „przyrodę w dziwnych miejscach i pod dziwnymi postaciami” (dzieci przedszkolne). Uczniowie klas IV-VI przygotowali plansze informacyjne na temat chronionych gatunków roślin oraz różnorodnych ekosystemów spotykanych w naszej gminie. I jak stwierdzili uczniowie po przeprowadzonych zajęciach,  przyroda wokół nas jest bardzo różnorodna,  występują u nas liczne gatunki rzadkich i chronionych roślin i zwierząt.  Efekty  pracy uczniów zostały zaprezentowane na wystawie na korytarzu szkolnym – uczniowie proszą aby dorośli również zwrócili uwagę na konieczność dbania o piękno otaczającej nas przyrody.

 

                                                                                      Iwona Kołodziejczyk-  nauczyciel przyrody.                                                                                                            

DZIEŃ ZIEMI  w naszej szkole – „Cudze chwalicie – swego nie znacie…”
czytaj więcej

Pliki do pobrania