Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Szkoła Podstawowa w Nieradzie otrzymała tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego. Dnia 24 maja 2017r. dyrektor szkoły Pani Bożena Turek wraz zespołem nauczycieli: Alicją Golis, Martyną Knysak, Marzeną Sapalską, odebrała nagrodę - puchar i dyplom - za zajęcie I miejsca w Konkursie o tytuł „Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego ” zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pod Honorowym Patronatem Pani Urszuli Bauer Śląskiego Kuratora Oświaty w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017 kierunku realizacji polityki oświatowej „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Jednym z głównych celów konkursu była refleksja uczestników konkursu nad zaznaczeniem pojęć: wychowanie integralne, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw, wspieranie działań zmierzających do wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej, promowanie szkoły realizującej integralny model wychowania oparty na personalistycznej koncepcji człowieka. 

Szkoła Podstawowa w Nieradzie Regionalnym Liderem Wychowania Integralnego
czytaj więcej

Dnia 25 maja 2017r. obchodziliśmy uroczyście Dzień Mamy w naszej szkole. Dyrektor szkoły Pani Bożena Turek serdecznie  powitała przybyłych gości:  Andrzeja Lech - zastępcę Wójta Gminy Poczesna, Przewodniczącą Rady Gminy Panią Lidię Kaźmierczak, radnych powiatowych: Pana Andrzeja Cupiał i Pana Adama Morzyk, Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Patrycję Mościńską oraz bardzo gorąco wszystkie mamy składając im z serca płynące życzenia. Wierszem, piosenką i tańcem dzieci z oddziałów przedszkolnych podziękowały mamusiom za ich miłość i troskę każdego dnia. Najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamom złożył Pana Andrzej Lech oraz radni powiatowi. Pani dyrektor Bożena Turek przekazała miłą informację o wielkim sukcesie naszej szkoły - Szkoła Podstawowa w Nieradzie otrzymała tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego, zdobywając I miejsce w konkursie organizowanym przez Reginalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie po Honorowym Patronatem Pani Urszuli Bauer Śląskiego Kuratora Oświaty, dziękując samorządowi lokalnemu, rodzicom, nauczycielom za owocną współpracę. Jako wyraz podziękowania usłyszeliśmy piosenki w wykonaniu Natalii Froch i Zuzanny Stolarczyk. 

Święto naszych Mam!
czytaj więcej

Quest „Po obu stronach Warty. Poczesna, Nowa Wieś, Zawodzie” – wspaniały sposób na zdobywanie wiedzy i umiejętności.

25 maja 2017 roku uczniowie klasy piątej poznawali swoją gminę korzystając z Questu opracowanego przez Lokalną Grupę Działania „Bractwo Kuźnic”. Idąc trasą wskazaną w queście „Po obu stronach Warty. Poczesna, Nowa Wieś, Zawodzie.” uczniowie zapoznali się z historią i współczesnymi dokonaniami mieszkańców naszej gminy. Trasa marszu pozwoliła zobaczyć miejsca atrakcyjne również pod względem przyrodniczym: koryto i starorzecza  Warty, las łęgowy, stawy i torfowiska na Zawodziu, pomnik przyrody ożywionej.  Uczniowie ćwiczyli umiejętności korzystania z mapy, wyznaczania trasy marszu, obliczania odległości przy pomocy kroków, mierzenia szerokości koryta i głębokości rzeki, rozpoznawania gatunków roślin, wyznaczania wieku drzew na podstawie obwodu pnia. 

Lekcja przyrody i historii w terenie.
czytaj więcej

11 maja 2017 r. odbyło się podsumowanie I edycji konkursu czytelniczego Rymowane – malowane. Moje spotkanie z książką zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Nasza uczennica, Marta Kancerek z klasy VI, zajęła II miejsce. Cieszymy się bardzo, że praca Marty została zauważona, ponieważ do konkursu przystąpiło 86 uczniów. Serdeczne gratulacje, Marta!

Alicja Golis

Gratulujemy!
czytaj więcej
16 maja 2017 odbył się Gminny Konkurs Matematyczny "Liczydełko" w Słowiku. Naszą szkołę reprezentowali:
Aleksandra Lesińska kl. I
Jakub Dróżdż kl. II
Ivo Wilk kl. II
Natalia Kowalczyk kl. IIIa
Bartosz Sobala kl. IIIa
Amelia Sirek kl. IIIb
Maksymilian Sobczyk kl. IIIb
 
Nagrody otrzymali:
Aleksandra Lesińska- I miejsce
Jakub Dróżdż- I miejsce
Ivo Wilk- II miejsce
Natalia Kowalczyk- III miejsce
 
Gratulujemy!
NASI LAUREACI
czytaj więcej

Pliki do pobrania