Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

OGŁOSZENIA DYREKTORA SZKOŁY

  1. Uprzejmie informuję, że zajęcia dla dzieci przedszkolnych w ramach realizacji programu adaptacyjnego będą odbywać się w dniach 29 i 30 sierpnia 2016r. w godzinach od 11.00 do 13.00. Zapraszamy dzieci, które rozpoczną edukację przedszkolna od 01.09.2016r.  wraz z rodzicami.

 

  1. Zapraszam rodziców uczniów klasy I na spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy, które odbędzie się w poniedziałek, tj.  29.08.2016r. o godz. 17.00 w sali nr 17( sala klasy I). 

 

  1. Uprzejmie informuję, że zebranie rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych z dyrektorem szkoły i wychowawcami grup odbędzie się we wtorek, tj. 30.08.2016r. o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.

                                                     

 

Uprzejmie informuję, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się  1 września     2016r. o godz. 9.00  na sali gimnastycznej.

Dyrektor Bożena Turek

 

·        Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawnością
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

 

–          posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

  • klasy VI szkoły podstawowej,
  • klasy III gimnazjum,
    • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.
czytaj więcej

Dnia 24 czerwca 2016r. odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego. Dyrektor szkoły Pani Bożena Turek powitała przybyłych na uroczystość gości: zastępcę Wójta Gminy Poczesna Pana Andrzeja Lecha, ks. Marka Włoch, radnych - Pana Grzegorza Sikorę i Pana Wojciecha Opiłkę, sołtysów - Panią Malwinę Strąk i Pana Marcina Caban, przewodniczącą Rady Rodziców - Panią Wiolettę Przybylską,  nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Na początku uroczystości odczytane zostały listy z okazji zakończenia roku szkolnego wystosowane przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka oraz Prezesa KRUS Pana Jacka Dubińskiego. Pani dyrektor podsumowała pracę dydaktyczno-wychowawczą w mijającym roku szkolnym. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
czytaj więcej
  • List

List Pana Jacka Dubińskiego - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - do rolników i dzieci wiejskich, w którm apeluje o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji.

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/plakat%20Prezesa%20wakacje%202016.pdf   

 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/rysunek%20Prezesa%20wakacje%202016%20(2).pdf

Laura Brzeska uczennica klasy III Szkoły Podstawowej w Nieradzie została laureatką VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi, niebezpieczne atrakcje w wakacje”, zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

UCZENNICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIERADZIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE
czytaj więcej

Reprezentanci naszego przedszkola: Aleksandra Lesińska, Martyna Kocot, Anastazja Chmielewska, Artur Młyńczyk, Mateusz Sobala i Damian Wachowicz uczestniczyli w X Gminnej Olimpiadzie Sportowej dla Przedszkolaków zorganizowanej przez Przedszkole Publiczne w Poczesnej. Nasza drużyna w sportowej rywalizacji osiągnęła duży sukces zajmując II miejsce. Gratulujemy!

Brawo dla przedszkolaków!
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma